GÜNCEL DUYURULAR
KGK BAĞIMSIZ DENETÇİLERE YÖNELİK SÜREKLİ EĞİTİMLER KAPSAMINDA 12 KREDİLİK FİNANS EĞİTİMİ DÜZENLENECEKTİR. .

 

FİNANS

DERS

İÇERİK

Sermaye Piyasası

Menkul Değer Kavramında Risk Kavramı

Menkul Kıymetler

Pay Benzeri Menkul Kıymetler

Devlet Tahvilleri

Hazine Bonoları

Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca İhraç Edilen Borçlanma Senetleri

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilmiş Yabancı Para Cinsinden Tahviller

 

Özel Emeklilik

Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sisteminin Amacı

Bireysel Emeklilik Sistemi İle Hayat Sigortaları Arasındaki Farklar

Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyişi

Bireysel Katılım

Katkıların Yatırıma Yönlendirilmesi

Emeklilik Fon Portföyünün Yatırım Yapabileceği Araçları

Finansal Yönetim

Sermaye Yapısı Kararları

Kâr Dağıtım Kararları ve Politikaları

Menkul Kıymetlerin Halka Arzı Yoluyla Finansmanı

Finansal Kiralama

Faktoring, Forfating

Ders Saati: 12 Kredi (12 Saat)

EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

BAŞLAMA SAATİ

BİTİŞ SAATİ

GÜN

3.12.2020

14:00

20:00

Perşembe

4.12.2020

14:00

20:00

Cuma

 

 

 

Etkinlik Tavimi
Advertorial