GÜNCEL DUYURULAR
Sık Sorulan Sorular

STAJA İLİŞKİN GENEL SORULAR
  SORU CEVAP
1 Staja başvuru için hangi okul mezunu olmam gerekli? 3568 sayılı Yasanın 5/A/a maddesinde tarif edilen, iktisadi idari bilimler fakültesine bağlı bölümler ile denkliği YÖK tarafından verilmiş bilim dallarından mezun olmak. Başvuru için, mutlaka geçici mezuniyet belgesi veya diploma sunulmak zorundadır. Okuldan alınan yazı ..vb. kabul edilmemektedir. İşletme, Muhasebe, İktisat, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler,..Okulunda tereddüt duyulan kişilerin diplomaları ile ilgili duruma göre YÖK ten denklik belgesi istenmektedir.
2 Staja başvurusu ne zaman yapılır? Yılda 3 dönem staj başvuru dönemidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında (1-30 arası)
3 Başvuru için gereken evraklar ve hesap numaraları nelerdir? Sitemizde Staj başlığı altında ‘Staja Giriş Sınavı Başvuru Koşulları ve Başvuru sonrası İşlemler’ den ulaşabilirsiniz.
4 Lisans mezunları için staj süresi ne kadardır? Yeni kanun gereği staj süresi 3 yıldır.
5 Staja başlama değerlendirmesi ne zaman ve yılda kaç defa yapılır? Staj için başvuru dönemi 3 olup, sınav tarihleri yıllık belli olmaktadır.
6 Staja başlama değerlendirme konu başlıkları nelerdir? Konu başlıkları sitemizdedir.
7 Staj ne zaman başlar? Staj, staja başlama sınavını kazandıktan sonra ilgili dönemde başlatılır. Örneğin, 
Aralık 2008 döneminde başvurdunuz sınavı kazandınız staj 01.05.2009, 
Nisan 2009 döneminde başvurdunuz sınavı kazandınız staj 01.09.2009, 
Ağustos 2009 döneminde başvurdunuz sınavı kazandınız staj 01.01.2010 da başlar. 


 
8 Staja başlama sınavını kazandım ne yapmam lazım? Sınavı kazanan adayların staj başlatabilmesi için, Mayıs, Eylül ve Ocak aylarının 1-10 arasında SSK girişinin yapılması gerekmektedir.
9 Staja başlama sınavını kazandım, çalışmıyorum stajımı ne zaman başlatmam gerekir? Staja başlama sınavını kazandıktan sonra 2 yıl içerisinde staj yeri bulup, stajın başlatılması zorunludur. Aksi taktirde dosya iptal edilmektedir. 
 
10 Staja başlama sınavında haklarım ne kadardır? Staj için başvurduğunuz dönemden itibaren 3 yıl içinde sınavı kazanmak zorunluluğu vardır. 3 yılın sonunda başarısız olmanız halinde, dosyanız iptal edilmektedir. Yeniden başvuru için, yeni dosya açtırmanız gerekmektedir.
11 Staja ne kadar ara verebilirim? Staj Yönetmeliği gereği stajın kesintisiz yapılması zorunludur. Odamıza zamanında bilgi verilmesi halinde, Yönetim Kurulu Kararı ile staja 3 ay ara verilebilir.
12 İşyeri değişikliği yapmak istiyorum, ne yapmam lazım? İşyeri değişikliklerinin 15 gün içerisinde Odamıza bildirilmesi gerekmektedir. Matbu işyeri değişikliği dilekçesi ekinde, gereken evraklar teslim edilmelidir. Gereken evrak listesi sitemizde mevcuttur.
13 Meslek Mensubu değişikliği yapmak istiyorum ne yapmam lazım ? İşyeri aynı ancak meslek mensubu değişikliklerinin 15 gün içerisinde Odamıza bildirilmesi gerekmektedir. Matbu işyeri ve meslek mensubu değişikliği dilekçesi ekinde gereken evraklar teslim edilmelidir. Gereken evrak listesi sitemizde matbu evraklar içinde bulunmaktadır.
14 Stajım başladı, staj sırasında evraklarımı hangi zamanlarda Odaya bildirmeliyim? Stajı başlayan adayların, her dört ayda bir SSK aylık bildirgelerini Odamıza düzenli getirmeleri (eğer şirkette denetim altında yapıyorsa, sözleşme ve makbuz örneklerinin 4 ayda bir)getirmeleri gerekmektedir. Her türlü değişiklik, işyeri değişikliği, meslek mensubu değişikliği, adres ...vb. 15 gün içerisinde bildirilmelidir.
15 Bir işyerinde kaç kişi staj yapabilir.? SM/SMMM/YMM bürolarında veya şirketlerinde stajyer sınırlaması yoktur. Yeni kanuna göre ticari işletmelerde de bu sınırlama kaldırılmıştır. Şirketlerde de meslek mensubu sayısı kadar aday staj yapabilir
16 Şubede staj yapılır mı ? Staj ticari şirketlerin kanuni merkezlerinde yapılır. Şubelerde, temsilciliklerde, şantiyede..vb. staj yapılamaz.
17 Meslek mensubunun dolduracağı "staj değerlendirme formu" ne zamanlar Odaya teslim edilmelidir. Aday aynı işyerinde staj yapıyorsa 1.yılın sonunda, eğer işyeri değiştirdiyse ve 3 aydan fazla çalışılmışsa her değişiklikte ilgili meslek mensubundan staj değerlendirme notu alınarak Odamıza teslim edilmelidir. Dikkat edilmesi gereken nokta, formun meslek mensubu tarafından eksiksiz doldurulması, imza ve kaşenin basılması ve kapalı zarfta yine zarfın üzeri imzalı ve kaşeli teslim edilmelidir. Eksik doldurulmuş veya açık gelen formlar değerlendirmeye alınmamaktadır. Form sitemizde vardır. 3 aydan az çalışılan işyerlerinden değerlendirme notu alınmaz.
18 Lisans mezunuyum, Serbest Muhasebeci yanında staj yapılır mı? Lisans mezunları, SMMM/YMM yanında/denetiminde/gözetiminde staj yapabilirler. Yeni Yasa gereği artık serbest muhasebecilik kaldırılmıştır.
19 Ticaret lisesi mezunu olarak staj yapmaktayım bu arada lisans mezunu oldum. Stajımı mali müşavirlik stajına dönüştürmek için ne yapmalıyım? Adaylar stajları sırasında öğrenim durumlarında meydana gelen değişiklik nedeniyle, stajın şeklini değiştirmek isterlerse, yeniden staja başlama sınavına katılmak zorundadırlar. Başarılı olmaları halinde, lisans diploma tarihinden stajları başlatılır. Bu süreçte Serbest Muhasebecilik staj gereklerini de yerine getirmek ve A-B Grubu Ara Dönem Değerlendirmelerine katılmak zorundadırlar. Bu şartlara uymayan adayların dönüştürme işlemi yapılmamaktadır. Detayları bilgi ve uygulama için Odamıza geldiğinizde bilgi alabilirsiniz.
20 Staj sırasında sigorta ödemelerim nasıl olmalıdır? Adaylar stajları sırasında 30 gün üzerinde sigortalı çalışmak zorundadırlar. Birden fazla işyerinde SSK lı çalışanların stajları iptal edilmektedir. Ayrıca staj sonunda Bağ-Kur ve Emekli Sandığından kaydınızın olmadığına dair yazılar istenmektedir.
21 Staj yaptığım şirket, meslek mensubuna ödemeleri yapmadığından, sözleşmeye istinaden düzenlenmesi gereken faturalar (Makbuz) düzenlenmemiştir. Ne yapmalıyım? Denetim altında stajın şartlarından biri, meslek mensubu ile şirket arasında düzenlenen sözleşme ve fatura/makbuz örneklerinin düzenli olarak Odaya sunulmasıdır. Meslek Mensubu makbuz düzenlemiyorsa, orada yaptığınız staj süresi geçersiz sayılır. Bu nedenle sözleşme ve makbuz/fatura örneklerinin düzenli olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Detaylı bilgiyi Odamıza geldiğinizde alabilirsiniz.
22 Ticaret lisesi mezunu olarak stajım devam ediyor, hangi sınava ne zaman başvuru yapmam gerekir? Stajınızın başlangıç tarihinden itibaren ilk 2 yılın sonunda A Grubu Staj Ara Dönem, 4.yılın sonunda B Grubu Staj Ara Dönem, 6.yılın sonunda C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesine katılmanız gerekmektedir.
23 Ara dönem sınavlarda sınav hakkım ne kadardır? A-B Grubu Staj Ara Dönem değerlendirmelerinde sınav hakkı 4'tür. Sınavlara süresi içerisinde katılma zorunluluğu vardır. A ve B den 4 hakkında da başarılı olamayan adayların stajları bulundukları seviyede 1 yıl uzatılır. Bir yılın sonunda ek bir sınav hakkı daha verilir. Aday sınavı geçerse stajına devam eder, kalırsa stajı iptal edilir. Geçme notu 60 puandır.
24 C Grubu Staj Bitirme sınav hakları nasıl düzenlenmiştir? Sınav hakkı toplam 4'tür. Açılan ilk sınava katıldıktan sonra, başarısız olunması halinde 1 yıl içerisinde açılacak ilk 3 sınava katılmak zorundadırlar. Dört sınav hakkında başarılı olmayan yada sınav haklarını süresi içerisinde kullanmayan C grubuna katılan adaylar, Yönetmelik gereği 2 yıllık bekleme dönemine girerler. Bekleme dönemi sonunda, yeniden C grubu sınava katılabilirler. Yine sınav hakkı toplam 4'tür.
25 SMMM/SM stajım bitti, ne yapmam gerekiyor? Stajınızın bittiği dönem itibariyle açılacak ilk sınava katılma zorunluluğunuz bulunmaktadır. Arşivden staj dosyanızın çıkartılması ve incelenmesi gerekmektedir. İnceleme sonucunda, eksik evraklarınız size bildirilecek ve tamamlamanız istenecektir. TESMER tarafından uygulanmakta olan Uzaktan Sürekli Eğitim programını bitirmeniz ve sertifikanızı Odamıza teslim etmeniz gerekmektedir. Daha sonra sınav dosyası alıp, dosyanız kapatılacak ve Ankara TESMER Başkanlığına gönderilecektir.
26 SMMM Sınav hakları nasıl düzenlenmiştir ? Yönetmelik gereği stajınız bittikten sonra açılacak ilk mesleki yeterlik sınavına katılmak zorundasınız. Sınava katılmamanız takdirde sınav haklarınız başlatılmaktadır. Sınav hakkı, ilk sınav dahil her dersten toplam 5'tir. Ders geçme notu 50, toplam not ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Sınav haklarınızı, ilk sınavın açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl içinde kullanmak zorundasınız.Sınav haklarınızın tamamını kullanmanız ve başarısız olmanız halinde veya süresi içerisinde kullanmamanız durumunda, 2 yıllık bekleme dönemi sonunda yeniden sınav dosyası alarak sınavlara bütün derslerden katılabilirsiniz. (Yeniden staj yapmasına gerek yok)
27 SMMM sınav haklarımı kullandım başarısız oldum, Serbest Muhasebeci olabilir miyim? Yeni kanuna göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav haklarınızı bitirip, bekleme dönemi içinde, Serbest Muhasebecilik sınavlarına katılmanız mümkün değildir. 2 yılın sonunda yeniden SMMM Yeterlik sınavlarına dosya açtırarak katılmanız gerekmektedir. (yeniden staj yapılmayacak)
28 Kaç sınav hakkım kaldı? Sınav haklarınız konusundaki bilgiyi www.tesmer.org.tr adresinden veya TESMER Başkanlığından alabilirsiniz. yönlendirilecek
29 Askerlik tecil işlemleri için gereken evraklar? Tecil işleminin yapılması için, staja başlama sınavını kazanmış ve stajın başlatılmış olması gerekmektedir. Tecil işlemi mali müşavirlik stajyerlerinin kapsamaktadır.Askerlik tecil talep dilekçesi sitemizde matbu formlar altında vardır. Ekinde gereken evraklar sıralanmıştır.
30 Sınav (SMMM/A-B-C)sonuçları ne zaman açıklanır, nereden öğrenebilirim? Sınav sonuçları sınav yapıldıktan sonra 60 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçları, www.tesmer.org.tr veya www.konyasmmmodasi.org.tr adresinden öğrenilebilir. Sınav sonuçları için telefonla bilgi verilmemektedir. Sınav sonuçları aynı zamanda Odamızın ilan panosunda açıklanmaktadır.
31 Sınav sonucuna itiraz edeceğim, ne yapmam lazım? SM ve SMMM sınav itiraz sonuçları, TESMER'e internet üzerinden on line yapılacaktır. İtiraz sonuçları da yine TESMER'in sitesinde ilan edilecektir. İtiraz süresi sınav sonuçlarının Odamız panosunda ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.
32 SMMM yeterlilik sınavına ilk sınavdan sonra, yeniden giriş için ne yapmalıyım ? SMMM sınavlarına ilk girişten sonra, www.tesmer.org.tr adresinden girilerek internet üzerinden başvuru yapılacaktır. Odamıza form getirilmeyecektir.
33 Staj numaramı öğrenmek istiyorum? Odamızı arayabilirsiniz.
34 SMMM stajı nerede yapılır? SMMM stajı YMM/SMMM bürolarında/şirketlerinde, özel şirketlerin muhasebe bölümünde YMM/SMMM gözetiminde veya denetiminde yapılır.
35 SM stajı nerede yapılır? SM stajı YMM/SMMM/SM bürolarında/şirketlerinde, özel şirketlerin muhasebe bölümünde YMM/SMMM/SM gözetiminde veya denetiminde yapılır. Yeni kanuna göre artık Serbest Muhasebecilik staj başvuruları kabul edilmemektedir. Hali hazırda SM stajına devam eden adaylar daha önceki staj gereklerini yerine getireceklerdir.
36 Staja başlama sınavında sorulan sorular nelerdir, kaynak kitap var mı? Sınav Anadolu Ü. tarafından yapılmaktadır. TESMER tarafından önerilen, adayların kendi ders kitaplarından çalışmalarıdır. Soruların konu başlıkları sitemizde vardır. Odamız Eğitim Biriminden yardım alabilirsiniz.
37 SMMM / SM Yeterlik sınavlarına başvurdum, başvurum kabul edildi mi, nerede sınava katılacağım? Sınava katılacak adayların listeleri, sınavdan 10 gün önce www.tesmer.org.tradreslerinde yayınlanmaktadır. Sınav yerleri ve saatleri de sitede vardır.Listede isminiz yoksa Odamızı veya TESMER Başkanlığını arayabilirsiniz.
38 Matbu formları nereden alabilirim? Formların tamamı sitemizde vardır.
39 Stajyer hakkında şikayette bulunmak istiyorum? Şikayetinizi içeren dilekçeyi Odamıza sunmanız halinde işlem yapılmaktadır.
40 Stajdan sayılan haller hakkında bilgi. Yasanın 6/b maddesi gereği 5786 Sayılı SM,SMMM ve YMM Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 6.Maddesinin (ı) bendine göre, artık imza yetkili olarak muhasebenin sevk ve idaresinden sorumlu muhasebe müdürü veya mali işler müdürü olarak çalışanların hizmet süreleri geriye dönük stajdan sayılmayacaktır. İmza yetkileri artık staja başlama değerlendirmesinde başarılı olduktan sonra dikkate alınabilecektir.
41 Staja Başlama sınavına başvurdum, sınav nerede olacak elime belge gelecek mi? Staj Başlama sınavı giris belgesi Anadolu Üniversitesi tarafındanhttp://tesmer.anadolu.edu.tr adresinde yayınlanacak ve stajer adayları giris belgelerini bu adresten print edeceklerdir. Adrese tebligat yoktur.
42 Babamdan emekli maaşım var staj için sorun olur mu? Yetim aylığı, vb..staj için sorun olmaz.
43 Hamilelik dönemi stajdan sayılıyor mu, yoksa staja mı ekleniyor? Hamilelik döneminde aday yasal izinlerini İş kanunu gereği kullanır. Bu süreler stajdan sayılmaz. Eksik kalan süreler stajına eklenir. Aday SSK dan aldığı raporları sunmak koşuluyla bu işlemi gerçekleştirir.
44 Merkezi farklı bir ilde olan YMM'nin Konya'daki bürosunda staj yapılabilirmi?(YMM A.Ş. veya Ltd) Şube koşulları gerçekleştiği taktirde sorun olmaz. Merkez farklı bir ilde,şube Konya'da olacaksa, ortağın odaya kayıtlı olması ve büro tescilinin bildirilmesi gerekmektedir.(Şirketin, Konya odasına tescil edilmesi gerekmektedir.)
45 Emekli olan bir kişi staj yapıyor. SSK gün dökümü yerine ne getirmeli? SSK'dan konuyla ilgili yazı alınabiliyor.("x kişisi, x tarihlerinde çalışmıştır" gibi..)
46 SMMM bürosu olan meslek mensubu, hem kendi bürosunda, hem de denetim yaptığı bir firmada stajer denetleyebilir mi? Evet yapabilir. Birbirine bağlı değil.
47 Şirket merkezi Konya'da ama SSK primleri, şirketin farklı bir ildeki şubesinden ödenebilir mi? Hayır. Merkez hangi ildeyse SSK primleri de ilgili ilden ödenmelidir.
48 Adi Ortaklık Bürolarında Staj yapılabilir mi ? Evet yapabilir. Evrak listesindeki "büroda staj" bölümündeki evraklar hazırlanmalıdır.
49 İş Ortaklıklarında Staj yapılabilir mi ? Evet yapılabilir. Ancak evrakların Odamıza getirilerek uygunluğu hakkında bilgi alınması gerekmektedir.
50 İki işyeri arasında 3 ay ara verme hakkını kullanmış olan kişinin ikinci bir 3 ay hakkı varmıdır. Hayır. Stajerler bütün staj süresince sadece 3 ay ara verebilirler. İkinci kez iş değişikliği yapacak ve 3 ay ara verme hakkını önceden kullanmış olanların 15 gün içinde iş bulup bize bilgi vermeleri gerekmektedir. Stajınızda sorun varsa lütfen Odamıza bizzat geliniz, dosyanız üzerinden değerlendirme yapılmalıdır.
51 Farklı bir ilde staj yapıyorken, dosyasını Konya'a nakil getirmek isteyen aday ne yapılmalı? Stajer, Konya'daki ikametgahını gösteren ikametgah senedi ve dilekçesiyle odamıza müracat edecek. İlgili odayla yazışma tarafımızdan yapılarak stajerin nakil işlemleri gerçekleştirilir.
52 Aynı iş yerinde çıkış-giriş yapılabilir mi? Evet yapabilir. Staj onay belgesi, tek kişi staj belgesi, işe giriş bildirgesi evraklarını yeniden getirmeli
53 Serbest bölgede faaliyet gösteren firmada staj yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Ancak evraklar görülmedenkesin cevap veremiyoruz. Matbu evraklar ve işyeri evraklarının yanı sıra şirketin kuruluş gazetesi de getirilecektir. Lütfen ilgili evraklar ile Odamıza geliniz.
54 Staj başvuru ve bitirme sınav ücretleri internetten eft yapılabilir mi? Hayır yapılamaz.
55 Sınav hakları bitmiş olan SMMM adayları ne yapmalı? Odamızdan sınav dosyası alarak evraklarınızı hazırlamanız gerekmektedir. 2 yıllık bekleme dönemi sonunda aday tekrar başvuru yapabilir.
56 Başka bir odaya kayıtlı meslek mensubu, Konya'da stajer denetleyebilirmi? Meslek mensubu sözleşmeliyse olur.Ama bağımlı çalışıyorsa Konya odasına kayıtlı olmak zorundadır.
57 SM Ruhsatı var 4 yıllık fakulte bitirmis SMMM olabilmek icin ne yapmalı hangi evrakları hazırlamalı? İnternet sitemizde vardır.
58 SMMM yeterlilik sınavlarına müracat ettim. Ancak sınavlara katılamayacagım hakkım yanarmı? İlk sınava girme mecburiyeti var. Girilmediği takdirde sınava girmis sayılır. Ancak diger 4 hakkını kullanırken basvuru yaptıgı halde sınava girmezse mevcut sınav hakları doğrultusunda hakkı yanmaz. Sadece sınav harcı yanar.Sınav süresi işlemeye devam eder. (Bu sürelerin Ankara TESMER'den teyit edilmesi doğru olacaktır.)
59 A ve B sınavlarına basvuru yaptım ancak sınava giremeyecegim. Sınav hakkım yanarmı? 2005 yılındaki yeni uygulama, A-B grubu sınavlara seri halde girme zorunlulugu getirmistir. Sınava basvurup(ya da basvurmayanların) sınav hakları yanmakta ve telafisi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle sınav hakları konusunda tereddüt varsa TESMER Başkanlığından bilgi alabilirsiniz. Sınav haklarını süresi içerisinde kullanmayan hakları kullanılmış sayılacaktır.
60 Staj yaptığım firmanın adresi değişti hangi evrakları getirmem gerekiyor? Adres değişikliklerinde, Şirket karar defterinde adres değişikliğine dair alınan kararın ticaret sicil gazetesinde yayınlanması gerektiğinden adres değişikliği Ticaret sicil gazetesi getirilmelidir. Bu nedenle gerçekleşen Adres değişikliği SSK ya ve vergi dairesine bildirilmelidir. İlk etapta SSK ya ve Vergi dairesine değişiklik yapıldığına dair verilen dilekçe örneği getirilmeli ve gazete çıktığında ise ticaret sicil gazetesi Odamıza sunulmalıdır.
61 Staj yaptığım büronun adresi değişti ne yapmam gerekiyor? Vergi dairesi yoklama tutanağının fotokopisi ile birlikte SSK ve Vergi Dairesine verilecek adres değişikliği dilekçesinin odaya teslim edilmesi gerekmektedir.
62 Staj yaptığım firmanın adresi SSK'da hatalı görünüyor. Ne yapmam gerekiyor? SSK ya düzeltme için başvurunun yapıldığı evrak gelmelidir. Ayrıca düzeltme yapılıp yapılmadığının kontrolü için SSK aylık bildirge daha sonra getirilmelidir.
63 A-B Grubu sınavlarıma hastalandığım icin katılamadım. Sınav hakkımın yanmaması icin ne yapmam gerekiyor? Bu konudaki karar TESMER'indir. İlgili tarihlere ait SSK onaylı raporunuzu Ankara'ya göndermeniz gerekmektedir.
64 SMMM yeterlilik sınavlarıma hastalandıgım için katılamadım. Ne yapmam gerekiyor? Bu konudaki karar TESMER'indir. İlgili tarihlere ait SSK onaylı raporunuzu Ankara'ya göndermeniz gerekmektedir.
65 Staj yaptığım firma farklı bir ildeydi merkezlerini Konya'a tasıdılar. Benim ikametgahım da farklı bir ilde ama staj sebebiyle firmanın Konya merkezine geliyorum. Ne yapmam gerekiyor? Nakil için başvuru yapması gerekmektedir. Bir dilekçe ve ekinde Konya iline ait ikametgah ile bize nakil talebinde bulunucak. Dosya ilgili ilden istenecek. Dosya geldikten sonra işyeri evraklarını sunacak.
66 C Grubu sınavlarında basarılı olamadım ve iki yıllık bekleme surem doldu. Sınavlara yeniden girmek icin hazırlamam gereken evraklar nelerdir? Evrak listesi sitemizdedir.
67 Staj yaptığım şirketin ünvanı değişti hangi evrakları getirmeliyim? Ünvan Değişikliği Ticaret sicil gazetesi,imza sirküleri, işe giriş bildirgesi (giriş-cıkış olduysa), tek kişi staj belgesi, staj onay belgesi, denetleyen kişinin şirketle yaptığı sözleşme.
68 SM stajı yapıyorum. Askerligimin tecil edilmesi icin ne yapmalıyım? Savunma bakanlıgı ile yapılan anlasma geregince, SM stajerlerinin askerlikleri tarafımızdan tecil edilmemektedir.
69 Staj başlatma sınavını kazandım. 6/B kapsamındayım. Zorunlu eğitime girmem gerekiyor mu? 5786 Sayılı SM,SMMM ve YMM Kanunda Değişiklik Yapılması hakkındaki Kanun gereği kanunun 6.Maddesi a,b,c,d,e,f,g,h,i kapsamındakilerin staj başlatma sınavına katılmaları gerekmediği için zorunlu eğitime girme mecburiyetleri bulunmamaktadır.
70 Uzaktan zorunlu eğitim nedir? Uzaktan Sürekli Eğitim, TESMER tarafından staj süresi boyunca gönderilen CD setlerinden oluşmaktadır. CD setlerini bitirmek zorunludur. CD Setlerini tamamlamamış adaylar, staj sonunda SMMM Yeterlik sınavlarına başvuru yapamazlar. CD setlerini staj süresi boyunca hiç açmamış adayların stajları USE TESMER servisi tarafından iptal edilebilir. www.tesmer.org.tr adresinden ve 444 60 60 numaralı telefondan konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
71 Askerlik tecilimi kaldırmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Tecil işlemi eğer oda tarafından yapıldıysa, stajerin odaya dilekçe vermesi gerekmektedir.
72 Disiplin suçu sebebiyle, meslekten men ya da geçici men cezası alan meslek mensuplarının yanında staj yapılabilir mi? Hayır. Meslekten geçici olarak men edilmiş kişilerin yanında, men süreleri boyunca staj yapılamaz. Sadece, uyarı cezası alanların yanında staj yapılabilir.
73 Yıllık izinler stajdan sayılıyormu? Evet sayılıyor.
74 SMMM yeterlilik sınavlarında ilk sınavdan sonraki haklarımı kullanırken parasını yatırdığım halde girmediğim sınav haklarım yanar mı?  Hayır. Sadece sınav harcı yanar ama 2 yıllık sınav süreci içinde parasını yatırdığınız halde katılmadığınız sınav haklarınızın yanıp yanmayacağı bu hakları  ne şekilde kullandığınız ile ilgilidir. Sınav haklarınızı www.tesmer.org.tr adresinden öğrenebilirsiniz.
75 SMMM yeterlilik sınavlarında not yükseltmek için girilen derslerde hangi notlar dikkate alınır? Sınava girdiği derslerden en yüksek notu aldığı sınavı geçerli olur.
76 SMMM yeterlilik sınavında geçmiş yıllarda çıkan soru örnekleri var mı? Odamız tarafından daha önce satışı yapılan Geçmiş Dönem Soruları ve cevaplarından oluşan kitap artık basılmamaktadır. TESMER’in sitesinde A-B-C ve SMMM Yeterlik sınavlarında daha önce çıkmış sorular bulunmaktadır.
77 Bitirme sınavları öncesi eğitim veriliyor mu? C grubu ve SMMM yeterlilik sınavlarına girecek olanlara sınav tarihinden bir hafta kadar önce toplantı ile bilgilendirme yapılmaktadır.
78 Yabancı uyruklu kişiler staj için müracaat edebilir mi? Evet. Konsolosluktan, Türk uyruklu olduğuna dair yazı getirmeleri gerekiyor.
79 Stajerler şirketlere ortak olabilirler mi? Stajyerler yalnızca A.Ş'lere hissedar olabilirler. İmza yetkisi alamazlar.Yönetim kurulu üyesi olamazlar. Bu nedenle adayların stajları boyunca zorunlu kalmadıkça şirket ortaklığı ve muhasebe dışında imza yetkisi almaları önerilmemektedir.
80 SSK işe giriş bildirgesi internet üzerinden yapıldı. Hangi evrak getirilmeli? İnternet çıktısı kabul edilmektedir. Ayrıca bir önceki aya ait SSK bildirgesi de ekinde teslim edilmeli.
81 Farklı bir ilde ikamet ediyorken(Kocaeli,Gebze gibi yakın yerler) işyeri Konya'da ise, diger odadan nakil için gereken evraklar nelerdir? İlgili ildeki ikametgahını, işe giriş bildirgesi ile odamıza dilekçe eşliğinde teslim etmesi gerekmektedir. Kocaeli/Gebze için ikametgahını Konya'a taşıma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak konu ile ilgili Odamızdan izin alınmalıdır.
82 Stajerler tasfiye memuru olabilirler mi? Evet olabilirler. Ancak staj yaptıkları şirkette Tasfiye memuru olamazlar. Tasfiye ye girmiş şirketlerde staj yapılamamaktadır.
83 Kurslar stajdan sayılır mı? Odamızdan veya sitemizden bilgi alabilirsiniz.