GÜNCEL DUYURULAR
Eğitim Dokümanları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYSERİ SMMM ODASI EĞİTİM DOKÜMANLARI

  14.08.2020 İşveren İşlemleri Genelgesi Kitabı İçin Tıklayınız. 

  06.03.2020 Gelir Vergisindeki Özellikli Konular Ve Beyanı Konulu Eğitim Semineri Sunumu için Tıklayınız. 

  08.02.2020 7194 Sayılı Kanun İle Getirilen Gider Kısıtlaması ve Muhasebe Uygulama Konulu Eğitim Semineri Sunumu için Tıklayınız. 

  04.02.2020 Güncel Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Konulu Eğitim Semineri Sunumu için Tıklayınız. 

  08.01.2020 GÜNCEL SGK VE MUHASEBE UYGULAMALARI  Konulu Eğitim Semineri Sunumu için Tıklayınız.

  08.01.2020 GÜNCEL SGK VE MUHASEBE UYGULAMALARI  Konulu Eğitim Semineri kontrol listesi için Tıklayınız.

   

 11.12.2019 ZİRVE YAZILIM E DÖNÜŞÜM SEMİNERİ SUNUMU İÇİN TIKLAYINIZ.

29.11.2019 E-BELGE E-DEFTER DÖNÜŞÜM SEMİNERİ SUNUMU İÇİN TIKLAYINIZ.

  14.11.2019 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU Konulu Eğitim Semineri Sunumu için Tıklayınız.    

  05.11.2019 TÜRK TİCARET KANUNU MEVZUATI UYGULAMALARI İLE DÖNEMSONU İŞLEMLERİ VE MUHASEBE SİSTEMİNDEKİ HATALI UYGULAMALAR Konulu Eğitim Semineri Sunumu için Tıklayınız.   

    

  09.07.2019 KOSGEB DESTEKLERİ Konulu Eğitim Semineri Sunumu için Tıklayınız.
   
  KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE ÖZELLİKLİ KONULAR  Konulu Eğitim Semineri Sunumu için Tıklayınız.
 
  GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE YOL HARİTASI  Konulu Eğitim Semineri Sunumu için Tıklayınız.

   

  KDV KANUNUNDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KDV İADELERİNİN TALEP EDİLEBİLECEĞİ SÜRELER VE SINIRLAMALAR  Konulu Eğitim Semineri Sunumu için Tıklayınız.

   

  DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE DEĞERLEME  Konulu Eğitim Semineri Kitapçığı için Tıklayınız.

  

  ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE SON DURUM Konulu Eğitim Semineri Sunumu için Tıklayınız.
 
 
  VERGİ İHTİLAFLARINDA İDARİ VE YARGISAL YÖNDEN ÇÖZÜM YOLLARI Konulu Eğitim Semineri Sunumu için Tıklayınız.
 
  Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yol Haritası Konulu Eğitim Semineri Sunumu için Tıklayınız.

        

  Gelir Vergisi Beyannamesinde Yol Haritası Konulu Eğitim Semineri Sunumu için Tıklayınız.

       

   

  TÜRMOB DİJİTAL MUHASEBE VE VERGİDE GÜNDEM  Konulu Eğitim Semineri Sunumu için Tıklayınız.

       

  
  AYLIK SGK BİLDİRGESİ VE MUHTASAR BEYANNAME BİRLEŞTİRİLMESİ  Konulu Eğitim Semineri Sunumu için Tıklayınız.
      
 
  VERGİ İNCELEMELERİNE KONU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER Konulu Eğitim Semineri Sunumu için Tıklayınız.
    
 
  YARGI KARARLARI IŞIĞINDA VERGİ SUÇ VE CEZALARI Konulu Eğitim Semineri Sunumu için Tıklayınız.
   
  İzaha Davet Ve Değerlendirilmesi Konulu Eğitim Semineri Sunumu için Tıklayınız.

 

 

  kurumlar vergisi beyanında özellikli Konulu Eğitim Semineri Sunumu  

 

  Denetim ve Raporlama Konulu Eğitim Semineri Sunumu  

 

  Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması Halinde Vergilendirme Eğitim Semineri Sunumu 

 

  Yeni Bilirkişi Kanunu Eğitim Semineri Sunumu

 

            Yeni Bilirkişi Kanunu Eğitim Semineri 2.Sunumu

 

 

  2016 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinin Vergisel Boyutu Konulu Eğitim Semineri Sunumu

 

  Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım İle İlgili Eğitim Semineri Sunumu

 

  6736 Sayılı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun İle İlgili Eğitim Semineri Sunumu

 

  KOSGEB Hizmetleri ve Teşvikleri İle İlgili Seminer Sunumu

 

 

  İŞKUR - KOSGEB Hizmetleri ve Teşvikleri İle İlgili Seminer Sunumu

 

 

  SGK Teşvikleri ve Güncel Konularla İlgili Seminer Sunumu

 

            SGK Teşvikleri ve Güncel Konularla İlgili Seminer 2.Sunumu

 

  2015 Şahsi Gelirlerin Beyanı ve Vergilendirilmesinde Özellikli Konularla İlgili Seminer Sunumu

 

  2015 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinin Vergisel Boyutu Konulu Seminer Sunumu

 

 

  Hileden Korunmak & Caydırıcı Önlemler ve Suistimallerin Araştırılması Konulu Seminer Sunumu

 

 

  E-Tebligat Konulu Eğitim Semineri 1.Sunumu

 

 

             E-Tebligat Konulu Eğitim Semineri  2.Sunumu 

 

 

  İnşaat Muhasebesi ve Vergilendirilmesi Konulu Eğitim Semineri YMM Soner TÜRKÜM Sunumu

 

 

            İnşaat Muhasebesi ve Vergilendirilmesi Konulu Eğitim Semineri YMM Abullah TOLU Sunumu

 

 

  LOGO E-Defter, E-Fatura ve E-Arşiv Konulu Seminer 1.Sunumu

 

            LOGO E-Defter, E-Fatura ve E-Arşiv Konulu Seminer  2.Sunumu 

 

 

  E-Tebligat ve Güncel Vergi Konularında Eğitim Semineri Sunumu

 

 

  DATASOFT E-Defter ve E-Fatura Konulu Seminer 1.Sunumu

            DATASOFT E-Defter ve E-Fatura Konulu Seminer  2.Sunumu 

 

 

  LUCA E-Defter, E-Fatura, E-Tebligat ve E-Arsiv Konulu Seminer Sunumu

 

 

  SGK Bilgilendirme Toplantısı Sunumu

 

  İşbaşı Eğitimi Ve Katılımcıların İşe Alınmasında İşverene Sunulan Teşvik Veya Teşvikler Konulu Seminer Sunumu

 

  E-Devlet, E-Fatura, Kayit Saklama ve Teknik Egitim Konulu Seminer Sunumu

 

 

  Vergi Kabahati Ve Kaçakçılık Suçlarında Meslek Mensubunun Sorumluluğu ve İştiraki Konulu Seminer Sunumu

 

 

 2014 Yılı Gelir VergisiBeyanname Düzenleme Semineri Sunumu

 

 Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Seminer Sunumu

 

 Dönemsonu İşlemleri Seminer Sunumu

 

  E- Fatura ve E- Defter İle İlgili Güncel Gelişmeler Seminer Sunumu

 

   Sanayi Sicil Kanunu ve Uygulamaları Seminer Sunumu

 

  SGK'da İdari Para Cezaları ve Şirket Ortaklarının Durumu

 

  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6552 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Sunumu

 

  TÜRMOB Farkındalık Eğitimi

 

  Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Seminer Sunumu

 

 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Seminer Sunumu

 

 İnşaat Muhasebesinde KDV Uygulamaları Seminer Sunumu

 

 İnşaat Muhasebesinde Vergi Uygulamaları Seminer Sunumu

 

  Dönemsonu İşlemleri Seminer Sunumu

 

 Ufrs, Muhasebe Denetiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri Konulu Eğitim Seminer Sunumu

 

 Eyüp Sabri Yücel Serbest Bölge Eğitim Dokümanı

 

 Eyüp Sabri Yücel Dış Ticaret Eğitim Dokümanı  

 

E Fatura Ve E- Defter Uygulaması Semineri Eğitim Dokümanı

 

Güncel TTK ve Ticaret Sicil Uygulamaları Konulu Seminer Sunumu

 

 İş Güvenliği ve İş Sağlığı Seminer Sunumu

 

 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Seminer Sunumu

 

 Dönem Sonu İşlemleri Seminer Sunumu İçin Tıklayınız

 

  KDV Tevkifatı  Seminer sunumu için tıklayınız

 

 Yeni Türk Ticaret Kanunu Bilgilendirme Sunum dosyaları İçin Tıklayınız

 

 Bilirkişi Eğitimi Seminer Sunumu