GÜNCEL DUYURULAR
TESMER Yönetim Kurulu


  


ALİ  YEDİKAYA

BAŞKAN

1975 yılında Kayseri’de doğdu. 1994’de Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Mesleğe 1998’de başladı. 2008 yılında SMMM belgesini aldı.

2010-2013 döneminde TÜRMOB Birlik Delegesi,  23.05.2013 - 25.10.2013 tarihleri arasında Kayseri SMMM Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, 25.10.2013 – 11.02.2015 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyeliği, Kayseri SMMM Odası Yönetim Kurulu Sekreterliği ve 2016-2018 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyeliği 2018-2019 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Sekreterliği görevlerini yürütmüştür. Kayseri SMMM Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 


MESUT ERHAN CİHAN

BAŞKAN YARDIMCISI

1969 Nevşehir-Avanos doğumlu Mesut Erhan Cihan, orta ve lise öğrenimini Avanos Lisesinde tamamlamıştır. 1991 yılında Dokuz Eylül Ün.M.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Maliye bölümü lisansını,  2015 yılında Anadolu Ün. AÖF Hukuk(Adalet)  bölümü ön lisansını almıştır. Halen Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Vergi ve Ceza Hukuku dersinde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

29.11.1995 tarihinde  SMMM Belgesini, 21.01.2013 tarihinde Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansını, 18.07.2013 Tarihinde Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetim Belgesini almıştır.

Mesleğe  ilk  Avanos' da   başlamış olup  25.05.2009 tarihinden itibaren  SMMM ofisini Avanos’ dan Kayseri’ye  nakletmiş  ve halen  Kayseri' de  mesleki faaliyetini icra etmektedir.

Mesut Erhan Cihan, 2007-2008 yıllarında TÜRMOB’ un düzenlediği, TESMER Sürekli Eğiticiler (Formatör) Eğitimlerine  katılmış, eğitim sonunda Formatör Eğitimci olarak Nevşehir SMMMO bünyesinde Vergi Hukuku, Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri konularında  seminer sunumları gerçekleştirmiştir.

Mesut Erhan Cihan ayrıca, 1996-2009 tarihleri arasında Nevşehir SMMM Odasında Disiplin Kurulu Üyeliği ve Eğitim Komisyonu faaliyetlerinde de bulunmuştur. 2009 yılından itibaren Kayseri SMMM Odası  bünyesinde düzenlenen  Staja Başlama ve Yeterlilik Sınavları kurslarında Finansal Tablolar Analizi ve Maliyet Muhasebesi derslerinden eğitimler , Vergi ve Muhasebede İhtilaflı Konular, Bilanço Okuma Teknikleri ve Finansal Kontrol konularında   sunumlar gerçekleştirmektedir. Ayrıca  10.02.2017 tarihinde Aksaray SMMM Odası bünyesinde Vergi ve Muhasebede Özellikli Konular konusunda  seminer sunumu gerçekleştirmiştir.

 

Mesut Erhan Cihanın uzmanlık ilgi alanları ; Vergi ve Ceza Hukuku, Finansal Muhasebe, Şirket Kuruluşu, Tasfiye yoluyla veya Tasfiyesiz fesih, Nevii (tür) değişikliği, Mali Tablolar Analizi, Muhasebe Denetim ve Mali Revizyon, Muhasebe Sistemi Kurulumudur.

 

Yayınlanan makaleleri arasında;

 

- 'Şahıs Şirketlerinin Limited Şirket Nevi'ne Dönüştürülmesi' - E-Yaklaşım Dergisi

- 'Ortaklardan Birinin Talebi Üzerine Ve Haklı Nedenlerden Dolayı Mahkeme Kararıyla Limited Şirket Sona Erebilir Mi?' - Diyalog Dergisi

- 'Başka Meslek Ünvanında Bulunmayan Sözcük Sorunsalı Ve Çözüm Önerlerimiz' - KS.M.M.M.O Erciyes Dergisi

- '180 Ve 280 Nolu Hesaplarda Siz Hangi Yöntemi Kullanıyorsunuz' sayılabilir.

 

Evli olup bir kız çocuk babasıdır.


ŞENGÜL KEZİK

SEKRETER

 

     1980 yılında Kayseri’de doğdu. Erciyes Üniversitesi İşletme  bölümünde yüksek lisans yaptı. 2015 yılında SMMM belgesini aldı. Kayseri SMMM Odası Tesmer Yönetim Kurulunda Sekreterlik görevini sürdürmektedir. 

 


OSMAN YASTIKÇI

SAYMAN

 

 

     1977 yılında Kayseri’de doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu. 2008 yılında SMMM belgesini aldı. Kayseri SMMM Odası Tesmer Kurulunda Görev almış ve 19.05.2019 tarihinde yapılan seçimle Kayseri SMMM Odası TESMER Yönetim Kurulunda Sayman olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 


MERYEM DAĞDELEN

ÜYE

 

 

     1981 yılında Sivas'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. 2016 yılında SMMM belgesini aldı. Kayseri SMMM Odası TESMER Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. 

 


BİROL BARIŞ ŞİMŞEK

ÜYE

 

   1972 yılında Kayseri'de doğdu. Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. 2000 yılında SMMM belgesini aldı. Kayseri SMMM Odası TESMER Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. 

 


SELAHATTİN ÖZCAN

ÜYE

Doğum Yılı ve Yeri   : 1984 Kayseri, Tomarza doğumludur.

Öğrenimi                    : İlköğretimi Hayriye Dabanoğlu İlk Öğretim Okulunda, Ortaöğretimini Şaban Fazlıoğlu İlk Öğretim Okulunda tamamladı.  Lise eğitimini Yenişehir Atatürk Ticaret Meslek Lisesinde tamamladı. 2004 Yılında Erciyes Üniversitesi / Kayseri Meslek Yüksek Okulu / Muhasebe bölümünden, 2006 yılında’da Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi.

Çalışma Hayatı         : Mesleğe 2001 yılın da stajyer olarak başlayıp 05/03/2010 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik unvanına haiz olmuştur. Halen bağımsız olarak mesleki faaliyetine devam etmektedir.

Kişisel Bilgiler           : Evli ve iki çocuk babasıdır.