GÜNCEL DUYURULAR
Mevzuat BaşlığıMevzuat Tarihi
Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği.  
Öncelikli Ürün Listesi Tebliği.  
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği.  
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru.  
Polipropilen Üretim Tesislerindeki Propilen Üretiminde Kullanılan Propan Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar. (Karar Sayısı: 1542) 16.09.2019
Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ.  
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ.  
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife.  
Defter Beyan Sistemi Duyurusu.  
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.  
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik.  
Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ.  
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.  
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/55)  
Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ (III-62.3)  
“Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları” 31/7/2019 Tarihli 11144299 Sayılı Genel Yazı 02.09.2019
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75)  
12345678910...