GÜNCEL DUYURULAR
Mevzuat BaşlığıMevzuat Tarihi
Turizm Payı Beyannamesi Kullanıma Açıldı  
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1994)  
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 64)  
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/332], [01/333], [01/334], [01/335] ve [01/336] Sayılı Kararları  
İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1963)  
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No 397)  
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 514) 14.01.2020
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 515)  
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/56  
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderimi Hakkında Önemli Duyuru  
Defter Beyan Sistemi Duyuruları “7194 Sayılı Kanun Güncellemeleri"  
7201 Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/12/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/309], [01/310], [01/311], [01/312], [01/313], [01/314], [01/315], [01/316] ve [01/317] Sayılı Kararları  
Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1819)  
Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 309)  
12345678910...