GÜNCEL DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
SORU-CEVAP TOPLANTILARI
KGK BAĞIMSIZ DENETÇİLER MUHASEBE ALANINDA 21 KREDİ EĞİTİM
Defter Beyan Sistemi Duyuruları…
Poşet Beyanı Uygulaması İle İlgili TÜRMOB Duyurusu
2019 /1. DÖNEM ETİK EĞİTİMİ
12
GÜNCEL MEVZUAT
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/02/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/72] Sayılı Kararı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/02/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/71] Sayılı Kararı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/02/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/69] Sayılı Kararı
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23)
1234
DÖVİZ