GÜNCEL DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
Nispi Aidat 2. Taksitinin Son Ödeme Tarihi 31 Ekim 2014 Cuma Günüdür
5510-4/1a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Yapılandırma Başvurularının E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesi Hakkında SGK Duyurusu
2015 Yılı Bilirkişilik Başvuruları Hakkında Duyuru
Kayseri SMMM Odası Eğitim ve Hizmet Binası İnşaatı Açılışı Yapıldı
2014/2. Dönem YMM ve SMMM Sınavı İçin İntibak Sınav Başvuruları Hakkında Duyuru
12
GÜNCEL MEVZUAT
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı. (21.10.2014)
2014 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı. (20.10.2014)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair (2014/6889) Karar Resmi Gazetede Yayımlandı. (18.10.2014)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Resmi Gazetede Yayımlandı. (16.10.2014)
1234
Etkinlik Tavimi