GÜNCEL DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
 
SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARINA-MALMÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEFLERİNİN E-BEYANNAME ZORUNLULUĞUNUN BAŞLAMASI.
Bazı Tütün Ürünlerinin ÖTV’si Arttırıldı
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresi Uzatıldı
2019/TEMMUZ AYINDA ERTELENEN SGK YÜKÜMLÜLÜKLERİ YENİDEN BELİRLENDİ
12
GÜNCEL MEVZUAT
Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/15)
Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1424)
1234
DÖVİZ