GÜNCEL DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
Son ödeme günü 30 Haziran 2015 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 3 Temmuz 2015’in gün sonuna kadar uzatılmıştır. 01.07.2015
25 Haziran 2015 Tarihinden İtibaren Yeni Binamızda Hizmet Vereceğiz.
"Sesimize Kulak Verin" Mesleki sorunlarımızın Çözümü İçin Metni Okuyup "Sizde bir ses veriniz."
Meslek Mensuplarının Azami İş Kapasitesinin Belirlenmesi.
Gelir İdaresi Başkanlığına Gönderilecek Olan Tek Tebliğ Taslağı
12
GÜNCEL MEVZUAT
İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı. 29.06.2015
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) Resmi Gazete’de Yayımlandı 27.06.2015
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 455) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 20.06.2015
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 20.06.2015
1234
Etkinlik Tavimi