GÜNCEL DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
2015 Yılı Defter Tasdik Ücretleri İle İlgili Danışma Meclisi Toplantısında Alınan Tavsiye Kararı
Sanayi Sicil Belgesi'nin 31.12.2014 Tarihine Kadar Alınması Halinde Ceza Uygulanmayacaktır.
2015/1. Dönem Staja Başlama ve Mesleki Yeterlilik Sınvı Kurslarımız Başlıyor
Beğımsız Denetim Yönetmeliği Kapsamındaki Geçiş Dönemi Eğitimleri
5510-4/1a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Yapılandırma Başvurularının E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesi Hakkında SGK Duyurusu
12
GÜNCEL MEVZUAT
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 118) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (23.11.2014)
Aerosol Üretiminde Kullanılacak L.P.G.yi Üreten Dağıtıcılara Verilecek Raporu Düzenlemeye Yetkili Akredite Laboratuvarlarına İlişkin Sirküler Yayınlandı. (20.11.2014)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441) Resmi Gazetede Yayımlandı. (15.11.2014)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 117) Resmi Gazetede Yayımlandı. (15.11.2014)
1234
Etkinlik Tavimi