GÜNCEL DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
Form Ba ve Form Bs Bildirimlerinini Verilme Süresi 4 Ağustos 2014 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.
Son Mesleki Uyum Eğitimi Uygulaması Hakkında
2014 Yılı Sınav Tarihleri Değişti
Kayseri SMMM Odası Yeni Hizmet Binası
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yüksek Lisans Programları
12
GÜNCEL MEVZUAT
Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (2014/6572 BKK) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (26.07.2014)
2014/Haziran Dönemine İlişkin "Form Ba" ve "Form Bs" Bildirimlerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına ilişkin Sirküler Yayınlandı. (25.07.2014)
Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı. (25.07.2014)
Anayasa Mahkemesinin 9/5/2013 Tarihli ve E: 2011/42, K: 2013/60 Sayılı Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı. (25.07.2014)
1234
Etkinlik Tavimi