GÜNCEL DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
KURUMLAR VERGISI BEYANNAMELERININ VERILME SURELERI, E-DEFTERLERIN OLUSTURULMA VE ELEKTRIK DEFTER BERATLARI NIN YUKLENME SURESI UZATILMISTIR.
22. OLAĞAN ( SEÇİMLİ ) GENEL KURUL HAKKINDA
YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ REHBERİ
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 02/ MAYIS /2016 TARİHİNE KADAR KESİN MİZAN BİLDİRİMİNDE BULUNACAKLAR
KDV BEYANNAMESİNE EKLENEN BELGE SAYISI BÖLÜMÜ ERTELEME YERİNE TAMAMEN KALDIRILMIŞTIR.
12
GÜNCEL MEVZUAT
3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) (26.04.2016)
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (26.04.2016)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) (21.04.2016)
KANUN KAPSAMINDAN ÇIKMIŞ İŞYERLERİNİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNE İLİŞKİN DUYURU (15.04.2016)
1234
Etkinlik Tavimi