GÜNCEL DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
2015 Yılı Adres Değişiklikleri
Mükellef Bilgileri Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırılmıştır.
Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri ile Haksız Rekabet Portalının Kullanımı Semineri
2015 Yılı Sözleşmelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Zorunludur
Haksız Rekabet Modülü ve Kullanıcı Kılavuzu
12
GÜNCEL MEVZUAT
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı. (22.01.2015)
Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları İle Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği (VII-128.4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.4.a) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (22.01.2015)
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. (17.01.2015)
Güvence Denetimi Standardı 3402 (GDS 3402) Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 43 Resmi Gazete’de Yayımlandı. (17.01.2015)
1234
Etkinlik Tavimi