GÜNCEL DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
SGK DUYURUSU
Tebliğ Taslakları
Nispi Aidatların 1. Taksidinin Son Ödeme Tarihi: 31 Mayıs 2016
VERGİ LEVHASI GİB İNTERNET SİTESİNDEN 31/05/2016 TARİHİNE KADAR ALINACAK
22. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu
12
GÜNCEL MEVZUAT
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.05.2016)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (21.05.2016)
Esnaf ve Sanatkâr İle Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı Karar No: 2 (21.05.2016)
İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. (20.05.2016)
1234
Etkinlik Tavimi