GÜNCEL DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
28-31 Mayıs 2015 Tarihleri Arası GAP Turu
Odamızın Geleneksel Futbol Turnuvası Başlıyor
SMMM Mesleki Yeterlilik Kurslarımız 18 Nisan 2015 Tarihinde Başlamıştır.
Gelir İdaresi Başkanlığına Gönderilecek Olan Tek Tebliğ Taslağı
HAKSIZ REKABET VE E-SÖZLEŞME HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
12
GÜNCEL MEVZUAT
KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) 21.04.2015
Maliye Bakanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 36 13.04.2015
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 449) 10.04.2015
FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 66)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 40) 09.04.2015
1234
Etkinlik Tavimi