GÜNCEL DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
Beğımsız Denetim Yönetmeliği Kapsamındaki Geçiş Dönemi Eğitimleri
Nispi Aidat 2. Taksitinin Son Ödeme Tarihi 31 Ekim 2014 Cuma Günüdür
5510-4/1a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Yapılandırma Başvurularının E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesi Hakkında SGK Duyurusu
2015 Yılı Bilirkişilik Başvuruları Hakkında Duyuru
Kayseri SMMM Odası Eğitim ve Hizmet Binası İnşaatı Açılışı Yapıldı
12
GÜNCEL MEVZUAT
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 36) Resmi Gazetede Yayımlandı. (26.10.2014)
Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2014/11) Resmi Gazetede Yayımlandı. (25.10.2014)
Geçersiz Sigortalılık Statüsünde Yatan Primlerin Geçerli Sigortalılık Statüsüne Aktarma İşlemleri Hakkında SGK Genelgesi (2014/28) Yayınlandı. (23.10.2014)
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı. (21.10.2014)
1234
Etkinlik Tavimi