GÜNCEL DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
2017 İKİNCİ DÖNEM STAJA BAŞLAMA HAZIRLIK KURS KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR
Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı
687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteğine İlişkin Duyuru
Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru
5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında 10 Günden Fazla Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Asgari Ücret Destek ve Kısmı Erteleme İşlemleri
12
GÜNCEL MEVZUAT
Fatura Bedellerinin Ödenmesi Genelgesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Genelge
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297)
488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı Harçlar?Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında (2017/9973) Karar
2016/21 sayılı Genelgede Değişiklik
1234
Etkinlik Tavimi