GÜNCEL DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
2018 YILI MAKTU AİDAT ÖDEMESİ HAKKINDA
DEFTER-BEYAN, İZAHA DAVET VE GÜNCEL MEVZUAT KONULARI EĞİTİM SEMİNERİ
SMMM HAZIRLIK KURSU
SORU ÇÖZÜM GURUBU SGS
"2018 Yılı Vergi Takvimi" Yayınlandı
12
GÜNCEL MEVZUAT
Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat: 2003/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/9)
Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
1234
DÖVİZ