GÜNCEL DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun
Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi'nin Değişiklik Yapılan Bölümleri
TESMER İle TESMER Şubelerinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
SMMM ve YMM Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır
TÜRMOB Farkındalık Eğitimi
12
GÜNCEL MEVZUAT
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (27.08.2014)
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 21/8/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – 01/26] Sayılı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı. (26.08.2014)
Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı. (20.08.2014)
Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı. (19.08.2014)
1234
Etkinlik Tavimi