GÜNCEL DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
E-Devlet, E-Fatura, Kayıt Saklama ve Teknik Eğitim Konusunda Eğitim Semineri Yapılacaktır.
2015 Yılı 2. Dönem Etik Eğitimleri Başlıyor.
BAYRAMLAŞMA TÖRENİ
Odamızın Çalışma Saatleri Yeniden Düzenlenmiştir.
Mesleki Yeterlilik ve Staja Başlama Hazırlık Kursu Kayıtlarımız Başlamıştır.
12
GÜNCEL MEVZUAT
2015 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 22.07.2015
Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. (23.07.2015)
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No:3) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 15.07.2015
2013/11 sayılı Genelge Hakkında (2015/19) sayılı SGK Genelgesi Yayınlandı. 07.07.2015
1234
Etkinlik Tavimi