GÜNCEL DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
Gelir İdaresi Başkanlığına Gönderilecek Olan Tek Tebliğ Taslağı
10.MUHASEBE FORMU İLE 6.TÜRKİYE HAKSIZ REKABET KONGRESİ
MART AYINDA VERİLMESİ GEREKEN BEYANNAME BİLDİRİM SÜRELERİ UZATILMIŞTIR.
BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 31/MART/2015 TARİHİNE KADAR KESİN MİZAN BİLDİRİMİNDE BULUNACAKLAR
HAKSIZ REKABET VE E-SÖZLEŞME HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
12
GÜNCEL MEVZUAT
SGK Duyurusu 4/b Hak Ediş Kesintisi Hakkında 26.03.2015
ENERJİ PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA DENETLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN (SERİ NO: 6) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ 26.03.2015
SGK Duyrusu "Şubat Ayı İçinde İşyerinin veya Sigortalının Nakli" 20.03.2015
Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 20.03.2015
1234
Etkinlik Tavimi