GÜNCEL DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
Defter Beyan Sisteminde Bakım Çalışması
DEFTER TASDİKLERİ HAKKINDA
15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Geçilmesi Nedeniyle Kesilen Cezaların Red ve İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi
RAMAZAN BAYRAMI
CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ
12
GÜNCEL MEVZUAT
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 26)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 113
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/02/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/72] Sayılı Kararı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/02/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/71] Sayılı Kararı
1234
DÖVİZ