GÜNCEL DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
Mesleki Uygulamalarımız İle İlgili Yıl Sonu Hatırlatmaları ve Haksız Rekabetle Mücadele Semineri
Sanayi Sicil Kaydı Hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden Odamıza Gönderilen Yazı
SGK İl Müdürlüğü'nden İdari Para Cezaları İle İlgili Gönderilen Bilgilendirme Yazısı
6552 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı
2015 Yılı Defter Tasdik Ücretleri İle İlgili Danışma Meclisi Toplantısında Alınan Tavsiye Kararı
12
GÜNCEL MEVZUAT
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespitine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. (14.12.2014)
Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 2) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (11.12.2014)
Güvence Denetimi Standardı 3420 (GDS 3420) Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 42 Resmi Gazete’de Yayımlandı. (10.12.2014)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 120) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (10.12.2014)
1234
Etkinlik Tavimi