GÜNCEL DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
1-7 Mart Muhasebe Haftası Kahvaltısı
Pratik İngilizce Konuşma Kursu Ön Kayıtlarımız Başlıyor
Kayseri SMMM Odası Yeni Eğitim ve Hizmet Binası
Kayseri SMMM Odası Yeni Eğitim ve Hizmet Binası İnşaatı
2015 Yılı Adres Değişiklikleri
12
GÜNCEL MEVZUAT
6552 Sayılı Kanunun 74 üncü Maddesine İlişkin İç Genelge (Seri No: 2015/2) Yayınlandı. (20.02.2015)
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 12/2/2015 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/2] Sayılı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı. (20.02.2015)
İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. (19.02.2015)
Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. (18.02.2015)
1234
Etkinlik Tavimi