GÜNCEL DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
2015/1. Dönem Staja Başlama ve Mesleki Yeterlilik Sınvı Kurslarımız Başlıyor
Beğımsız Denetim Yönetmeliği Kapsamındaki Geçiş Dönemi Eğitimleri
5510-4/1a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Yapılandırma Başvurularının E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesi Hakkında SGK Duyurusu
Kayseri SMMM Odası Eğitim ve Hizmet Binası İnşaatı Açılışı Yapıldı
Sınav Yönetmeliği Değişiklikleri Hakkında Açıklamalar ve Uygulama Değişiklikleri
12
GÜNCEL MEVZUAT
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441) Resmi Gazetede Yayımlandı. (15.11.2014)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 117) Resmi Gazetede Yayımlandı. (15.11.2014)
Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 13)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 39) Resmi Gazetede Yayımlandı. (13.11.2014)
6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı. (12.11.2014)
1234
Etkinlik Tavimi