GÜNCEL DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
BAĞISIZ DENETÇİLER SÜREKLİ EĞİTİMİ ETİK KURALLAR
SUDAN İNSANİ YARDIM KAMPANYASI
E-BELGE E-DEFTER UYGULAMALARI
TURİZM PAYI BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ USÜL VE ESASLAR
Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Hakkında
12
GÜNCEL MEVZUAT
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 309)
Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 Tarihli ve E: 2018/144, K: 2019/72 Sayılı Kararı
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18/10/2019 Tarihli ve 2019/308 Sayılı Kararı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 15/11/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/257], [01/263], [01/264], [01/265] ve [01/266] Sayılı Kararları
1234
DÖVİZ