GÜNCEL DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" Hakkında Açıklama
Odamız Üyelerine Yönelik Günlük Pratik İngilizce Konuşma Kursu Düzenlenecektir.
IV. Uluslararası Türk Coğrafyası UFRS Sempozyumu
Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi'nin Değişiklik Yapılan Bölümleri
TESMER İle TESMER Şubelerinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
12
GÜNCEL MEVZUAT
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (12.09.2014)
İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. (11.09.2014)
Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1a) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (05.09.2014)
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (27.08.2014)
1234