GÜNCEL DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
ZİRVE MÜŞAVİR EĞİTİM SEMİNERİ
TV KAYSERİ GÜNÜN KONUĞU PROGRAMI
2017/1. DÖNEM ETİK EĞİTİMİ
SMMM YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSU
2017/1. DÖNEM SGS HAZIRLIK KURSU GÜNCEL DERS PROGRAMI
12
GÜNCEL MEVZUAT
Anayasa Mahkemesinin 28/12/2016 Tarihli ve E: 2016/2, K: 2016/198 Sayılı Kararı
Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik?Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (02.01.2017)
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (2016/1) (30.12.2016)
2017 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (30.12.2016)
1234
Etkinlik Tavimi