GÜNCEL DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
2017/2. DÖNEM BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ KESİN KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR.
BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI
BP PETROLLERİ A.Ş. İLE ODAMIZ ARASINDA PROTOKOL YAPILMIŞTIR.
İNGİLİZCE KURSUMUZ BAŞLIYOR
Ertelenen Prim Borçlarının Ödeme Süreleri Hakkında Duyuru
12
GÜNCEL MEVZUAT
4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında (2017/10821) Karar
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt Ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik?Yapılmasına İlişkin (2017/10840) Karar
1234
DÖVİZ