GÜNCEL DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE İHTİSAS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 01.05.2017 TARİHİNDE FAALİYETE GEÇECEKTİR.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru
SGK Duyurusu “İşverenlere Önemle Duyurulur”
Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
Yaza ilk adım eğitim semineri
12
GÜNCEL MEVZUAT
4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5)
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)
1234